Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie kredytu

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku udzielonym na piśmie, w którym zapewnia on gwarancję zapłaty sumy w niej zawartej, w momencie gdy jej zleceniodawca (kredytobiorca) nie spłaci należnego zobowiązania w oznaczonym terminie. Co ważne, gwarancja nie zależy od umowy. Określona w umowie kredytowej jest kwota do jakiej gwarantujący ponosi odpowiedzialność. Nie jest to rodzaj zabezpieczenia dostępny dla każdego. Skorzystać z niego mogą wyłącznie osoby zaufane w oczach banku. Dlatego też w Polsce nie często można spotkać się z udzielaniem gwarancji bankowej. Dla wszystkich tych, którzy nie mogą z niej skorzystać, dostępny jest szereg innych form zabezpieczeń, np. poręczenie, przelew wierzytelności lub hipoteka. Bank zawsze oczekuje najkorzystniejszego dla siebie zabezpieczenia. I o ile gwarancja z innego banku jest bardzo solidną podstawą do udzielenia kredytu, tak mało który bank chce narażać swoje zasoby, by gwarantować czyjąś spłatę zobowiązań. Poświadczeniem udzielenia gwarancji jest list gwarancyjny.

www.biznesinstytut.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here